ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ મતદાર યાદીમાં 4.46 લાખ મતદારો ઉમેરાયા, રાજ્યમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 4.39 કરોડ

ગાંધીનગર: ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા રાજ્યની તમામ ૧૮૨ વિધાનસભા મત વિભાગની મતદાર યાદી માટે તા. ૧ જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ની લાયકાતની તારીખના સદર્ભમાં ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા માટેનો એક કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો હતો. ત્યાર બાદ મતદાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા હક્ક-દાવા અને વાંધા અરજીઓના નિકાલ બાદ રાજ્યમાં સમાવિષ્ટ તમામ વિધાનસભા મત વિભાગની પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવેલી આખરી મતદાર યાદીમાં મતદારોની સંખ્યામાં ૪.૪૬ લાખનો વધારો જોવા મળ્યો હોવાનું રાજ્યના મુખ્ય નિર્વાચન
અધિકારી ડૉ. એસ. મુરલીક્રિશ્નાએ કહ્યું છે.

ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીશ્રી દ્વારા તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ તા.૧ જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ની લાયકાતની તારીખના સદર્ભમાં મતદાર યાદીની આખરી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. તદઅનુસાર વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ-૨૦૧૭ દરમિયાન રાજ્યમાં જે ૨,૨૬,૫૩,૩૬૮ પુરષ મતદારો નોંધાયા હતા. તેમાં ૨,૨૬,૪૮૮નો વધારો થતા આખરી મતદાર યાદીમાં કુલ ૨,૨૮,૭૯,૮૫૬ પુરૂષ મતદારો નોંધાયેલા છે. આ જ રીતે વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ દરમિયાન રાજ્યમાં ૨,૦૮,૭૪,૪૫૦ સ્ત્રી
મતદારો નોંધાયા હતા. જેમાં ૨,૨૦,૩૭૭નો વધારો થતાં નવી મતદાર યાદીમાં કુલ સ્ત્રી મતદારો ૨,૧૦,૯૪,૮૨૭ નોંધાયેલા છે. આ ઉપરાંત ત્રીજી જાતિના જે ૭૦૨ ઉમેદવારો હતા તેમાં ૧૦૮નો વધારો થતા કુલ ત્રીજી જાતિના ૮૧૦ ઉમેદવારો થયા છે. આમ, સમગ્રતયા જોઇએ તો વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાજ્યમાં ૪,૩૫,૨૮,૫૨૦ મતદારો નોંધાયેલા હતાં તેમાં ૪,૪૬,૯૭૩નો વધારો થતાં રાજ્યમાં કુલ ૪,૩૯,૭૫,૪૯૩ મતદારો નોંધાયેલા છે.

મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીશ્રીના જણાવ્યા પ્રમાણે વર્ષ-૨૦૧૮ની મતદાર યાદીમાં હવે કુલ ૮,૫૨,૨૭૯ મતદારો ૧૮ થી ૧૯ વર્ષની ઉંમરના નોંધાયેલા છે. જ્યારે ૮૦ વર્ષથી મોટી ઉંમરના કુલ ૭,૧૫,૧૮૭ મતદારો નોંધાયા છે. આમ, રાજ્યભરમાં કુલ નોંધાયેલા મતદારો પૈકી ૨ ટકા જેટલા મતદારો ૧૮ થી ૧૯ વર્ષની વય ધરાવે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારો પૈકી ૯૯.૯૯ ટકા મતદારોની ઇમેજ-ફોટોગ્રાફ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવી છે. તેમજ ૯૯.૯૯ ટકા મતદારોને ચૂંટણી તંત્ર તરફથી મતદાર ફોટો ઓળખકાર્ડ આપી દેવામાં આવ્યા છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, મતદાર યાદી સુધારણાના આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મતદાર યાદીની ખાસ ઝૂંબેશ માટે નિયત થયેલા દિવસોએ તમામ મતદાન સ્થળો ઉપર જે તે બી.એલ.ઓ. મતદાર યાદીની નકલ તથા ફોર્મ્સ સાથે હાજર રહ્યા હતા. તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગ્રામસભાઓ તથા શહેરી વિસ્તારમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓ અને નિવાસી કલ્યાણ સંઘો (RAWs)ની મીટીંગમાં બુથ લેવલ અધિકારી, મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારી તથા અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા મતદાર યાદીના સંબંધિત ભાગ / સેકશનમાં સમાવિષ્ટ મતદારના નામ સહિતની વિગતોનું વાંચન કરી મતદાર યાદીની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.

મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીશ્રીના જણાવ્યા પ્રમાણે તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારી દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ વર્ષ-૨૦૧૮ની આખરી મતદાર યાદી મતદાર નોંધણી અધિકારીની કચેરી, કલેકટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી, શહેરી વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નાગરિક સુવિધા કેન્દ્ર (Civic Centre), મતદાન સ્થળો તેમજ કેટલાક જાહેર સ્થળો ઉપર
મતદારો સરળતાથી પોતાનું નામ તથા વિગતો ચકાસી શકે તે માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર રાજ્યની મતદાર યાદી મુખ્યનિર્વાચન અધિકારીશ્રી(CEO)ની વેબસાઇટ (http://ceo.gujarat.gov.in) ઉપર પણ જોવા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

આ આખરી પ્રસિદ્ધ થયેલ મતદાર યાદીમાં સુધારા વધારા કરાવવા માટે ‘સતત સુધારણા’ (Continuous Revision) કાર્યક્રમ અંતર્ગત નિયત નમૂનામાં ફોર્મમાં તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૮ના રોજથી સંબંધિત મતદાર નોંધણી અધિકારીને મતદાર અરજી કરી શકે છે. તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની લાયકાતની તારીખના સંદર્ભમાં તૈયાર થયેલ મતદાર યાદીના આધારે આગામી ચૂંટણીઓ યોજવામાં આવનાર છે. જેથી તમામ લાયક નાગરિકોને તેમને મતાધિકાર મળી રહે તે માટે મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાયેલું હોય તે અત્યંત આવશ્યક છે. આમ, આગામી લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૧૯ પૂર્વે રાજ્યની મતદાર યાદી સંપૂર્ણ અને ક્ષતિરહિત તૈયાર થાય તે માટે ચૂંટણી તંત્રને સહકાર મળી રહે તે માટે જાહેર જનતાને અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.

error: Content is protected !!