રાજય સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓને રૂા.૩૫૦૦ની મર્યાદામાં બોનસ ચુકવાશે: ૩૫૦૦૦ થી વધુ વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને મળશે લાભ

ગાંધીનગર: નાયબ મુખ્‍યમંત્રી અને નાણામંત્રી નીતિનભાઇ પટેલે કહ્યું છે કે, આગામી સમયમાં આવી રહેલા દિવાળીના તહેવારોને ધ્‍યાને લઇને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓ ઉત્‍સાહ પૂર્વક દિવાળી ઉજવી શકે તે માટે તેઓને બોનસ આપવાનો રાજય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

નાયબ મુખ્‍યમંત્રીએ ઉમેર્યુ કે, રાજય સરકારે વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને રૂા.૩૫૦૦/- ની મર્યાદામાં બોનસ આપીને દિવાળીની ભેટ આપી છે. આ માટે રાજય સરકારને રૂા.૧૧.૮૭ કરોડનું વધારાનું ભારણ થશે. આનો લાભ રાજય સરકાર અને પંચાયત, ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ (માન્‍યતાવાળા કર્મચારીઓ) તથા બોર્ડ નિગમના વર્ગ-૪ ના અંદાજે 35000 કર્મચારીઓને લાભ મળશે.

error: Content is protected !!