રાજ્યની તમામ જિલ્લા કલેકટર કચેરીઓમાં 12 નવેમ્બરથી બિનખેતી પરવાનગી – એનએ પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરાશે

ગાંધીનગર: રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાં બિનખેતી પરવાનગી- NA (એનએ) પ્રક્રિયા આગામી લાભ પાંચમ  ૧ર નવેમ્બર-૨૦૧૮થી ઓનલાઇન કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

રાજ્યની તમામ જિલ્લા કલેકટર કચેરીઓમાં લાભ પાંચમથી આ ઓનલાઇન NA પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ સ્વાતંત્ર્ય દિન ૧પ-ઓગસ્ટે બિનખેતી પરવાનગી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાતને પગલે ગત ર૩-ઓગસ્ટથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવી ઓનલાઇન NA પ્રક્રિયાનો પાયલોટ પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ બેય જિલ્લામાં છેલ્લા ૩ માસમાં ૧૦૦૦ જેટલી અરજીઓ ઓનલાઇન મળવાની સફળતાને પગલે હવે આગામી લાભ પાંચમથી સમગ્ર રાજ્યની જિલ્લા કલેકટર કચેરીઓમાં બિનખેતી પરવાનગી- NA પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડિઝીટલ ઇન્ડીયાના સ્વપ્નને સાચ અર્થમાં પરિપૂર્ણ કરવા મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારે આ ઓનલાઇન NA પ્રક્રિયાનું મહત્વપૂર્ણ કદમ ઉઠાવ્યું છે.

તદ્દઅનુસાર, હવે બિનખેતી પરવાનગી NAની પ્રક્રિયા ઓનલાઇન થતાં અગાઉની જટિલ અને વિલંબકારી પ્રક્રિયામાં ઝડપ અને સરળતા આવતાં નાગરિકોને પારદર્શી પધ્ધતિએ ત્વરાએ ઓનલાઇન NA પરવાનગી મળતી થશે. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યની બધી જ જિલ્લા પંચાયતોમાં પણ આગામી મહિનાથી બિનખેતી પરવાનગી- NA પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવાનો પણ નિર્ણય જાહેર કર્યો છે.

આ ઓનલાઇન NAની નવી પધ્ધતિની વિશેષતાઓ જોઇયે તો:-

– આ ONLINE NA પરવાનગી માટે onlinerevenue@gujarat.gov.in પર અરજદારે બિનખેતી અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે.
– અરજદારે માત્ર અરજી અને સોગંધનામુ ONLINE અપલોડ કરવાનું છે.
– અરજી સાથે કોઇ પુરાવા, ૭/૧૨, હક્કપત્રક, ઝોનિંગ, F – ફોર્મ, હુકમો રજુ કરવાના રહેશે નહિ.
– અરજી ફી (પ્રતિ ચો.મી. ૫૦ પૈસા) ઓનલાઇન પેમેન્ટથી ભરી શકાશે.
– ખાસ જરૂરીયાતના કિસ્સામાં જ અને તે પણ ઓનલાઇન જ અભિપ્રાય મંગાવવામાં આવશે.
– કેસની વિગતો માટે IRCMS (ઇન્ટીગ્રેટેડ રેવન્યુ કેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ) પરથી જ ઓનલાઇન ડેટા મેળવાશે.
– અરજી સ્વીકાર, અરજી ફી ભર્યા સમયે, મંજુર / નામંજુરના કિસ્સામાં SMS અને E-MAIL થી અરજદારને જાણ થશે.
– અરજી માત્ર ૩ ટેબલ પર જશે. – (ONLINE) – ચિટનિશ – અધિક નિવાસી કલેક્ટર – કલેક્ટર
– જો કોઇ કેસ ન હોય અને ટાઇટલ ક્લિયર હોય તો મહત્તમ ૧૦ દિવસમાં બિનખેતી પરવાનગી મળશે. (ગ્રીન ચેનલ)
– ખાસ કિસ્સામાં અભિપ્રાય મેળવવાનો થતો હોય તો મહત્તમ ૩૦ દિવસમાં નિર્ણય થશે. (યલો ચેનલ)
– સરકારી જમીન, સરકારનું હિત સમાયેલું જણાય અને મલ્ટિપલ પ્રોસિડિંગ્સ વાળા કિસ્સામાં કાયદા મુજબ મહત્તમ ૯૦
દિવસમાં નિર્ણય થશે.
– રૂપાંતર કર, વિશેષધારો, લોકલ ફંડ, શિક્ષણ ઉપકર વગેરે ઓનલાઇન ઇ-પેમેન્ટથી જ ભરી શકાશે.

error: Content is protected !!