ભારતના પ્રથમ કોમ્યુનિટીબેઇઝ્ડ એચ.આઇ.વી. ડ્રગ્સ ડિસપેન્સીંગ સેન્ટરનું અમદાવાદમાં ઉદ્દઘાટન

અમદાવાદ: ભારતના પ્રથમ કોમ્યુનિટીબેઇઝ્ડ ડ્રગ્સ ડિસપેન્સીંગ સેન્ટર(સી.ડી.ડી.સી.) “આયુષ્યમ+” નું 5 ફેબ્રુઆરી સોમવારે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કિશોર કાનાણીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સ્ટેટ નેટવર્ક ઓફ પીપલ લિવિંગ વિથ એચ.આઇ.વી./એઇડ્સ(જી.એસ.એન.પી.+)ની અમદાવાદ બ્રાંચ ઓફિસમાં કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે ડૉ. રાજેશ ગોપાલ, એડિશનલ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, ગુજરાત સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી(જીસેક્સ) દ્વારા એવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી કે સી.ડી.ડી.સી. સેન્ટર એ વધુ સારી દવા વિતરણ વ્યવસ્થા પુરી પાડશે જેથી પીપલ લિવિંગ એચ.આઇ.વી./એઇડ્સ (પી.એલ.એચ.એ.) લોકો એન્ટી રિટ્રોવાયરલ ટ્રીટમેન્ટ(એ.આર.ટી.) ની સારવારને વળગી રહે. આ કેન્દ્રનું સંચાલન રાજ્યના
પી.એલ.એચ.એ. લોકોના સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

એ.આર.ટી. દવાઓની સારવાર પી.એલ.એચ.એ. જીવનપર્યત લેવાની હોય છે. જે ભારત સરકાર દ્વારા સરકારી દવાખાનામાં કાર્યરત એ.આર.ટી. સેન્ટરો માંથી નિ:શુલ્ક પુરી પાડવામાં આવે છે. ભારતમાં સર્વપ્રથમ જી.એસ.એન.પી.+ના આ નવા અભિગમ “આયુષ્યમ+” દ્વારા કોમ્યુનિટીબેઇઝ્ડ ડ્રગ્સ ડિસપેન્સીંગ સેન્ટર કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. જ્યા પી.એલ.એચ.એ. લોકો સમયમર્યાદા વગર પોતાની માસિક દવાઓ મેળવી શકશે. ગુજરાતમાં જીસેક્સ એક રાજ્યકક્ષાની નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામની અમલીકરણ કરતી સોસાયટી છે. જેના દ્વારા પી.એલ.એચ.એ. કોમ્યુનીટીને મફત એ.આર.ટી. દવાઓ આપવામાં આવે છે. આ માટે જી.એસ.એન.પી.+ ના સભ્યોને તાલીમ આપીને સી.ડી.ડી.સી. ને ઓપરેટ કરવા સતત અને નિયમિત ટેક્નીકલ સહયોગ અને દવાઓ આપવામાં આવશે.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા પ્રથમ પાંચ એચ.આઇ.વી.પોઝીટીવ લોકોને એ.આર.ટી. દવાઓ આપવામાં આવી. તેમણે પ્રાસંગિક ઉદબોધનમાં જણાવ્યું કે સેન્ટરને સુચારુ રૂપે ચલાવવા માટે સંપુર્ણ સહયોગ અપાશે. ડૉ. રાજેશ ગોપાલ દ્વારા જી.એસ.એન.પી.+ ના કાર્યને અને કોમ્યુનિટીના લોકો માટે કરવામાં આવતી એડવોકસી ને બિરદાવી. જી.એસ.એન.પી.+ એ રાજ્ય સ્તરીય પી.એલ.એચ.એ. કોમ્યુનિટી સંગઠન છે જે ગુજરાત રાજ્યની અંદર રહેલ એચ.આઇ.વી. પોજીટીવના પ્રશ્નોને અને જરુરીયાતોને રાજ્યસ્તરે વાચા આપી રહેલ છે.

error: Content is protected !!