ભીંડાનું અથાણું

સામગ્રી :

ભીંડાં : ૨૫૦ ગ્રામ
કિસમિસ : ૨૫ ગ્રામ
રાઇકુરિયા : ૫ ગ્રામ
મીઠું મરચું : થોડાં
હળદર હિંગ : થોડાં
કોપરું , તલ : ૨૫ ગ્રામ

બનાવવાની રીત :

ભીંડાંના ટુકડા કરી તેને તડકે રાખો. પછી તેમાં બધો મસાલો અને સૂકો મેવો ભેળવીને અથાણું બરણીમાં ભરો. તેલ ગરમ કરી તેમાં હિંગ નાંખીને ભીંડા ડૂબે તેટલું તેલ રેડી દો. તેને તડકામાં ૧૦ દિવસ માટે રાખો. ત્‍યાર બાદ આ અથાણું તૈયાર થઇ જશે.

error: Content is protected !!