ગુજરાતમાંથી ભારતીય સેનામાં ભરતી થવા ઇચ્છતાં યુવાનો માટે એપ્રિલ અને મે મહિનાઓમાં ભરતી રેલીઓનું આયોજન

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં છેલ્લાં 2 વર્ષમાં ભારતીય સૈન્યદળમાં ભરતી માટે યોજાયેલી રેલીઓમાં વિક્રમી સંખ્યામાં ઉમેદવારોની નોંધણી થઈ છે. વર્ષ 2017માં ભરતી રેલીની તારીખો દરમિયાન ધોધમાર વરસાદ થવાથી વાસ્તવિક ઉમેદવારોની હાજરીમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સૈન્ય સત્તામંડળોએ આ વર્ષે હવામાન પ્રતિકૂળ ન બને એ રીતે ભરતી માટે રેલીઓની તારીખો નક્કી કરી છે.

ચાલુ વર્ષે આ પ્રકારની સૌપ્રથમ ભરતી રેલી 25 એપ્રિલથી 05 મે, 2018 સુધી રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મેદાનમાં યોજાશે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દિવ જિલ્લાનાં યુવાનોને સેનામાં જોડાવાની તક મળશે. આ રેલી માટે ઓનલાઇન નોંધણી 25 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થશે અને 10 એપ્રિલ, 2018 સુધી ચાલુ રહેશે.

બીજી ભરતી રેલી 20 મે, 2018થી 29 મે, 2018 સુધી ગોધરાનાં એસઆરપી મેદાનમાં યોજાશે, જેમાં ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીનાં 21 જિલ્લાઓને આવરી લેવામાં આવશે. આ રેલી માટે ઓનલાઇન નોંધણી 21 માર્ચથી 4 મે, 2018 સુધી થઈ શકશે.

આ રેલીઓમાં સહભાગી થવાની ઇચ્છાં ધરાવતાં ઉમેદવારો ઓનલાઇન નોંધણી માટે www.joinindianarmy.nic.in પર લોગ-ઇન કરી શકે છે અને લાયકાતનાં માપદંડોની વિગતો તપાસી પોતાની નોંધણી કરાવી શકે છે.

error: Content is protected !!