પાવર બીવરેજ બનાવવાની રીત

સામગ્રી:

-૧ મઘ્યમ કદના પેરના ચોરસ ટુકડા (છાલ સાથે)
-૨ મોટી સ્લાઈસ અનાનસ
-૧/૪ કપ કાળી દ્રાક્ષ
-થોડો બરફનો ચૂરો ઉપરથી નાંખવા

રીત:
– તમામ સામગ્રીને મિક્સરમાં એકરસ કરો. જરૂર પડે તો થોડું પાણી ઉમેરો.
– ગળણી અથવા મસલીનના કપડાંથી આ જ્યુસને ગાળો.
– ૨ ગ્લાસમાં થોડો બરફનો ચૂરો ઉમેરી ઉપરથી જ્યૂસ રેડો. તાત્કાલિક પીરસો

error: Content is protected !!