મગદાળની ખીચડી

સામગ્રીઃ
ખીચડિયા ચોખા ૧૫૦ ગ્રામ,
મગની દાળ ૧૫૦ ગ્રામ,
તજ બે કટકા,
આદુ કટકી,
ઘી પ્રમાણસર,
ડુંગળી એક,
ખાંડ પ્રમાણસર,
લીલાં મરચાં બે,
કોથમરી થોડીક,
લવિંગ પાંચ,
પાણી પ્રમાણસર,
મીઠું પ્રમાણસર,
હળદર પ્રમાણસર,
એક લીંબુનો રસ.

error: Content is protected !!