મુખ્યમંત્રી રૂપાણી આવતીકાલે અમદાવાદ મેટ્રો ટનલ બોરિંગના કામની મુલાકાત લેશે

ગાંધીનગર, દેશગુજરાત: ગુજરાત મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આવતીકાલે મેટ્રો-લિન્ક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર અને અમદાવાદ (એમઈજીએ – મેગા)ના અમદાવાદમાં ચાલતા મેટ્રો રેલના બાંધકામના કામની મુલાકાત લેશે.

મુખ્યમંત્રી એક કલાકથી વધુ સમય સુધી મીડિયા કર્મીઓ સાથે મેટ્રો રેલના ભૂગર્ભ બાંધકામની મુલાકાત લેશે.

તેઓ કાલુપુર રેલ્વે સ્ટેશનની મુલાકાત લેશે અને પ્લેટફોર્મ નંબર 12 ની બહારના બાંધકામનું નિરીક્ષણ કરશે. તેઓ બાદમાં સરસપુર વિસ્તારમાં આઇટીઆઇ સ્કૂલ પાસેના ટીબીએમ (ટનલ બોરિંગ મશીન) લોન્ચ કરશે.

તેઓ નકશા પર ભૂગર્ભ મેટ્રો પ્રોજેક્ટની પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરશે અને ટીબીએમ નંબર 4 લોન્ચ કરશે. તેઓ સપાટીની નીચે 14 મીટર નીચે ભૂગર્ભ ટનલની મુલાકાત લેશે અને બાદમાં મીડિયા કર્મીઓ સાથે વાત કરશે.

error: Content is protected !!